Aanhangerrijbewijs halen?

Intake + verkorte dagcursus incl examen, koffie en lunch voor 649,00

Rijbewijs BE halen in Heerenveen bij Rijschool Mienstra.

Voor steeds meer combinaties is een rijbewijs BE verplicht. Auto’s en caravans worden steeds zwaarder en voor een paardentrailer is een rijbewijs BE zelfs bijna altijd noodzakelijk. Ook voor het werk hebben steeds meer chauffeurs een aanhangwagenrijbewijs nodig. Daarnaast verandert de wetgeving voortdurend en worden de exameneisen steeds zwaarder. Alle reden dus om het rijbewijs BE te halen, Rijschool Henk Mienstra Wolvega heeft veel ervaring met het geven van een dagopleiding/1 daagse cursus en helpt u graag aan het rijbewijs BE. Wij starten de opleiding altijd met een intakeles van 2 uren. Na deze les wordt de rest van de benodigde lesuren met u besproken en wordt het CBR praktijkexamen vastgelegd. Wanneer u enige aanhangwagenervaring heeft dan zal er meestal een verkorte dagopleiding volgen.

VW transporter.

De rijlessen voor het aanhangwagenrijbewijs worden bij ons gegeven in een VW transporter. Het halen van uw rijbewijs BE is ideaal in een VW Transporter.

Het hoger zitten, de grotere spiegels en het gemak waarmee de Transporter de aanhangwagen trekt zijn allemaal voordelen om het rijden met een aanhangwagen u snel eigen te maken.

Paardentrailer training

Het is bij ons mogelijk om een paardentrailer training te volgen. Hiermee kan echter niet worden afgereden bij het CBR.

Dit kan wanneer u bv al uw BE rijbewijs hebt, of het gewoon handig lijkt om eens met een paardentrailer te hebben gereden.

Slagingspercentage

Belangrijk is ook het hoge slagingspercentage en de juiste service naar u als klant. Wij staan garant voor kwalitatief hoge opleidingen.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u de nieuwe regels voor het rijbewijs lezen.

Voorbeelden van combinaties

Enkele voorbeelden van combinaties met het benodigde rijbewijs. In alle gevallen gaat het gewicht om leeggewicht + laadvermogen.
Voor leerlingen die vóór 19 januari 2013 hun rijbewijs B of BE halen, gelden de oude regels.

Welk rijbewijs is nodig?

Gewichten in kilo's
Gewicht auto Gewicht aanhanger Benodigd rijbewijs
2.400 850 Rijbewijs B
2.400 1.400 Rijbewijs B+ code 96
2.400 2.000 Rijbewijs BE
3.000 4.000 Rijbewijs BE (voor 19 januari 2013)

Derde Europese rijbewijsrichtlijn

De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat bestuurders in alle lidstaten straks hetzelfde weten en kunnen. En dat overal dezelfde eisen worden gesteld. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese rijbewijsrichtlijn.

Met een rijbewijs B mag een leerling tot 19 januari 2013:

  • Een motorrijtuig besturen van maximaal 3500 kg dat geschikt is voor het vervoer van maximaal 8 personen (de bestuurder niet meegerekend).
  • Een aanhangwagen of oplegger tot maximaal 750 kg achter zijn auto voorttrekken.
  • Een aanhangwagen of oplegger met een gewicht van meer dan 750 kg achter zijn auto voorttrekken.

Alleen als het maximaal toegestane gewicht van beide voertuigen samen niet meer is dan 3500 kg. De aanhangwagen of oplegger mag niet meer wegen dan de ledige massa van de trekkende auto. Dit is de massa van het voertuig zonder lading, bestuurder en andere inzittenden.

Met een rijbewijs B mag een leerling vanaf 19 januari 2013

  • Een motorrijtuig besturen van maximaal 3500 kg dat geschikt is voor het vervoer van maximaal 8 personen (de bestuurder niet meegerekend).
  • Een aanhangwagen of oplegger tot maximaal 750 kg achter zijn auto voorttrekken.
  • Een aanhangwagen of oplegger met een gewicht van meer dan 750 kg achter zijn auto voorttrekken.

Alleen als het gewicht van beide voertuigen samen niet meer is dan 3500 kg. De aanhangwagen of oplegger mag wel meer wegen dan de ledige massa van de trekkende auto. Uit het kentekenbewijs van de auto moet dan wel blijken dat de auto een dergelijke zware aanhangwagen of oplegger mag trekken.

Nieuwe regels rijbewijs BE

Met het rijbewijs BE mag een leerling tot 19 januari 2013 een aanhangwagen of oplegger voorttrekken met een gewicht van meer dan 750 kg (geen maximum, maar wel trekkend voertuig cat. B). Als hij op of na 19 januari 2013 zijn BE rijbewijs haalt, mag het gewicht van de aanhangwagen of oplegger niet zwaarder zijn dan 3500 kg.

Voor opleggers of middenasaanhangwagens is hierop wel een uitzondering mogelijk. Zie voor meer informatie en voorbeelden van deze uitzondering de folder voor rijbewijscategorie BE de website van de Rijksoverheid

Nieuw rijbewijs B+ code 96

Nadat de leerling examen heeft gedaan voor de categorie BE kan hij vanaf 19 januari 2013 ook kiezen voor een rijbewijs B+ code 96. Met dit rijbewijs kan hij minder gewicht vervoeren dan met BE. Met een rijbewijs B+ code 96 mag hij een aanhangwagen vervoeren met een maximum gewicht van meer dan 750 kg, mits het voertuig en de aanhangwagen samen niet meer dan 4250 kg wegen.

Hij kan een rijbewijs B+ code 96 bij zijn gemeente aanvragen op het moment dat hij is geslaagd voor het examen voor de categorie BE. Wanneer hij eenmaal voor B+ code 96 heeft gekozen, kan hij deze later niet meer omwisselen voor een BE rijbewijs. De rijbewijscategorie BE wordt ook niet op uw rijbewijs vermeld.

Het rijbewijs B, rijbewijs BE en rijbewijs B+ code 96 blijven 10 jaar geldig. Het examen voor B+code 96 is gelijk aan het examen voor BE. De rijbewijscategorie B+code96 is dus eigenlijk overbodig! Het aanvragen ervan biedt geen enkele meerwaarde boven BE.

Voertuigen per rijbewijscategorie

B – Voor rijbewijzen die zijn afgegeven vóór 19 januari 2013: drie of vierwielige motorrijtuigen met een gewicht van maximaal 3500 kg en gemaakt voor het vervoer van maximaal 8 personen, de bestuurder niet meegerekend.

Voor rijbewijzen die zijn afgegeven op of ná 19 januari 2013: vierwielige motorrijtuigen met een gewicht van maximaal 3500 kg en gemaakt voor het vervoer van maximaal 8 personen, de bestuurder niet meegerekend.

Aan het motorrijtuig kunt u een aanhangwagen koppelen met een gewicht van maximaal 750 kg of meer dan 750 kg, maar de combinatie (beide voertuigen samen) mag echter niet zwaarder zijn dan 3500 kg.

B + code 96 – Motorrijtuigen van de categorie B waaraan u een aanhangwagen of oplegger mag koppelen met een gewicht van meer dan 750 kg. De combinatie (beide voertuigen samen) mag echter niet zwaarder zijn dan 4250 kg. Omdat de exameneisen hetzelfde zijn als BE, is dit een overbodige categorie.

BE – Motorrijtuigen van de categorie B waaraan de leerling een aanhangwagen of oplegger mag koppelen met een gewicht van maximaal 3500 kg. Het gewicht van de oplegger of middenasaanhanger mag ook zwaarder zijn dan 3500 kg als aan bepaalde eisen is voldaan. Deze eisen staan hierboven bij ‘Nieuwe regels rijbewijs BE’. Als u vóór 19 januari 2013 al in het bezit wast van rijbewijs BE, blijven voor u de oude regels van kracht.

Bij een overschrijding heeft u rijbewijs C1E nodig.

Examens

B – Theorie en praktijk (vanaf 18 jaar). Door de start van het experiment ‘2toDrive’ gelden er andere minimumleeftijden voor de examens. Voor het theorie-examen geldt dan een minimumleeftijd van 16 jaar en voor het praktijkexamen een minimumleeftijd van 17 jaar. Het rijden via ‘2toDrive’ is gebonden aan voorwaarden.

BE – praktijk (vanaf 18 jaar en in bezit van rijbewijscategorie B).

Henk Mienstra heeft 23 jaar ervaring met het opleiden van cursisten voor het autorijbewijs en aanhangwagenrijbewijs in zowel Heerenveen als Leeuwarden.

Dit was voor Verkeersschool H.de Bos Lemmer en Verkeersschool Tilstra Leeuwarden. In de zomer van 2013 vonden wij (Aagje Mienstra en Henk Mienstra) de tijd rijp om onze eigen rijschool te starten in de regio Wolvega/Heerenveen en verder voor ons zelf voort te borduren op wat Henk de afgelopen 12 jaar in loondienst heeft gedaan voor de eerder genoemde rijscholen. Wij zullen er alles aan doen om nu van onze eigen rijschool een succes te gaan maken!